طرح هجرت شهرستان شبستر

احکام وضو و غسل و تیمم

647 در هنگام وضو ، اگر آب  از دست کسی به دست ما ترشح کند یا آب باران به دست ما برسد ، این وضو چه حکمی دارد ؟

پاسخ اگر مقداری آب از دست کسی به دست ما برسد اشکالی ندارد و در هنگام باران وضو گرفتن اشکالی ندارد ولی سر و پا باید خشک باشد و اگر سر خیس باشد برای مسح باید سر را خشک کنند . با خیسی زیاد نمی توان مسح سر کشید .

 

7 آیا کسی که نمی تواند وضو بگیرد می تواند شخص دیگری برای او وضو بگیرد و مسح سر او را بکشد  تا فرد بتواند نماز بخواند ؟

پاسخ   بله . انسان باید شخصاً وضو بگیرد . از جمله شرایط صحت وضو این است که شخص خودش وضو بگیرد و در اعمال وضو از دیگران کمک نگیرد . اما اگر کسی خودش نمی تواند وضو بگیرد باید از دیگران کمک بگیرد. یعنی از کسی بخواهد که به او کمک کند  . صورت و دست های او را بشوید. در مسح سر بهتر است از دست خود فرد استفاده کند یعنی شخص ثالث دست او را بالا بیاورد تا خود او مسح را بکشد .  اگر این امکان وجود نداشت شخصی که به فرد کمک می کند و بجای او وضو می گیرد ، باید دست به روی دست او بکشد و از خیسی دست او استفاده کرده و مسح سر و پای فرد را بکشد .

40 اگر دو غسل به عهده ی ما باشد آیا باید هردو را جدا انجام دهیم ؟

پاسخ هم می توانید جدا انجام دهید هم می توانید به نیت هردو یک غسل انجام دهید .

56 آیا با تاتوی ابرو می توان غسل کرد ؟

پاسخ آنچه که امروز بعنوان تاتوی ابرو معروف است صرفا رنگ و جوهر است و جرمی ندارد . قاعده ی کلی این است که اگر جرمی در کار نباشد که روی پوست یا ابرو یا مژه ها را نگیرد که اگر شسته بشود آب روی آن را بگیرد . این تاتویی که خانم ها می کنند از لحاظ غسل مانع نیست . اگر این کار آرایش به حساب بیاید یعنی در حدی باشد که بگویند این خانم آرایش کرده است حتی آرایش ثابت ، باید آنرا از نگاه نامحرم بپوشانند . پس اگر جرم ندارد و صرفا رنگ و جوهر است مانع غسل و وضو نخواهد بود .

75 آیا حنا گذاشتن مانع غسل و وضو می شود ؟

پاسخ آنچه که متعارف است که حنا می گذارند و بعد آنرا می شویند و رنگش باقی      می ماند حتی اگر رنگش تیره باشد ، این مانع وضو و غسل نیست . اگر جرمی از حنا روی دست باشد این اشکال دارد .

96 آیا در وضو مسح پا را می توانیم با کف دست بکشیم یا با انگشتان هم می شود آنرا مسح کرد ؟

پاسخ با هر قسمتی از کف دستتان از سر انگشتان تا مچ تان می توانید مسح سر و پا را بکشید.

102 من هنگام غسل کردن خیلی شک می کنم و وسواس هستم .چکار کنم ؟

پاسخ شما به شک های تان اعتنا نکنید . سر و گردن را بشویید . طرف راست و چپ را حداقل در سه دقیقه انجام بدهیم . آب هم زیاد مصرف نکنید . پیامبر می فرماید که آب مصرفی غسل شما بیشتر از یک صاع یعنی کمی بیشتراز سه لیتر نباشد . با کمتر از این هم می شود غسل کرد . پس اینها را مدنظر داشته باشید . اگر با این جواب ما مشکل شما حل نشد که علی القاعده هم حل نمی شود ، شما باید به مشاوره بروید و یک عالمی که آشنا با مشاوره ی فقهی باشد شما را راهنمایی بکند تا وسواس برطرف بشود .

104 آیا غسل جنابت خودبخود بر انسان واجب می شود ؟

پاسخ -  خیر . غسل جنابت فی نفسه مستحب است یعنی اگر کسی جنب است مستحب است که زودتر غسل کند اما برای کارهایی که نیاز به طهارت دارد مثل نماز و طواف باید حتما غسل کند که به سبب آن عمل غسل جنابت واجب می شود .

133 اگر هنگام غسل داخل گوش را شستشو ندهیم ، آیا غسل صحیح است ؟

پاسخ در هنگام غسل ،شستن داخل گوش لازم نیست . همین مقدار ششستن بیرونی گوش که معلوم است کافی است  و غسل صحیح است .

136 آیا می توان روی مهر شکسته شده تیمم کرد ؟) وضو)

پاسخ اگر مهر پخته نباشد می توانند آنرا نرم کنند و با آن تیمم کرد اما اگر مهر پخته باشد ، بسیاری از فقها ء می فرمایند که سجده هم بر آن صحیح نیست . البته معمولا مُهر ، پخته نیست. حالا اگر مهر پخته شده را خاک کنند و روی آن تیمم کنند ، بعضی از فقهاء        می فرمایند که تیمم صحیح است اما بعضی دیگر تیمم بر گل پخته را صحیح نمی دانند .   می توان در بعضی مواقع بجای وضو وغسل ، تیمم کرد .

139 برای انجام دادن چند غسل ، آیا باید غسل مافی الذمه بکنیم یا هر غسل را به نیت نام ببریم ؟

پاسخ اگر کسی چند غسل بر عهده ی او باشد ، می تواند یک غسل به نیت چند غسل بجا بیاورد. اما غسل مافی الذمه یک غسل می شود . و اگر غسلی انجام بدهد به نیت آنچه که برعهده اش هست اشکالی ندارد یعنی همه را نیت کند و این صحیح است.

142 آیا اگر بعد از وضو از پای ما خون بیاید وضوی ما باطل می شود ؟ 

پاسخ خیر .وضو باطل نمی شود . اگر وضو تمام شده باشد و بعد از پای انسان خون بیاید وضو باطل نمی شود حتی اگر در وسط وضو ، عضویی غیر از اعضای وضو یا عضویی که شسته شده است و از آن گذشته ایم خون بیاید و باعث نجس شدن آب وضو در قسمتهای بعدی نشود ،وضو باطل نیست 

159 آیا ما می توانیم با دست خیس وضو بگیریم ؟

پاسخ اشکالی ندارد . لازم نیست که اگر دست شما خیس است و بخواهید وضوبگیرید آنرا خشک کنید. اگر سر و پاها خیس باشد ، موقع وضو گرفتن باید آن محل را خشک کنید . اما اگر رطوبتش کم باشد مانعی ندارد.

172 درغسل ارتماسی ، آیا باید قبل از وارد شدن به آب ، بدن را بشوییم ؟

پاسخ اگر بدن نجس است باید آنرا آب بکشیم ولی اگر بدن پاک است شستن قبل از غسل لازم نیست . در غسل ارتماسی و ترتیبی دست کشیدن لازم  نیست . اگر آب به مقدار زیاد باشد مثلا استخر باشد و کل بدن در آب فرو  برود ، می توان غسل ارتماسی بجا آورد . دست کشیدن به بدن و شستن بدن هنگام غسل لازم نیست .

178 آیا دوش گرفتن و غسل کردن روزه را باطل می کند ؟

پاسخ هیچ کدام از اینها روزه را باطل نمی کند . ولی شرطش این است که تمام سر و گردن را در آب فرو نبرد . اگر شما روزه باشید و از قصد تمام سر و گردن را در آب فرو ببرید روزه تان باطل است . اگر کسی که روزه است و به استخر می رود ، باید مواظب باشد که آب نخورد و سرش را هم داخل آب نبرد . این مقدار آبی که بر سر و گردن        می ریزد ، فرو بردن سر و گردن در آب نیست .

191 اگر خانمی قبل از غسل جنابت عذر شرعی برایش پیش بیاید چه حکمی دارد ؟

پاسخ زمانی که خانم عذرش برطرف شد ، به نیت هر دو یک غسل انجام می دهد یا دو تا غسل جداگانه با نیت جداگانه انجام می دهد . حالا اگر بخواهد که کراهت بعضی از کارها در هنگام جنابت از بین برود مثل خوردن ، می تواند در این بین غسل جنابت هم انجام بدهد

219 اگر برای لک صورت کرم مصرف بکنیم ، آیا  برای وضو باید آنراپاک کنیم ؟

پاسخ اشکالی ندارد . برای وضو و غسل ، اگر کرم غلیظ نباشد اشکالی ندارد . اما اگر کرم غلیظ باشد و روی پوست را بپوشاند ، باید برای وضو گرفتن آنرا پاک کرد.

228 آیا در غسل باید روبه قبله بایستیم ؟

پاسخ خیر . اگر انسان بتواند رو به بقبله بایستد خوب است ولی شرط نیست .

232 آیا ناخن بلند برای گرفتن وضو اشکال بوجود می آورد ؟

پاسخ در مورد وضو گفته اند که اگر ناخن بلند باشد و زیر آن چرک باشد ، باید آن را برطرف کنند . دیگر اینکه خانم باید مواظبت کند که ناخن بلند ، جلب نظر نامحرم را نکند.

257 اگر انسان اسماء جلاله مثل حبیب الله و عبدالله را بدون وضو لمس کند ، چه حکمی دارد؟

پاسخ اگر اسم الله آنها نوشته شده باشد آن کلمه را بدون وضو نمی توان لمس کرد . اما   کلمه ی حبیب و عبد را می توان لمس کرد و اشکالی ندارد .

268 من بعد از انجام دادن غسل در صحت آن شک می کنم . تکلیف من چیست ؟

 

پاسخ شک شما اعتباری ندارد و لازم نیست که مجددا غسل کنید .

 

273 اگر به نیت نماز عصر وضو بگیریم آیا می توانیم نماز مغرب را هم با آن بخوانیم ؟

 

پاسخ بله . اگر شما کاری نکنید که وضویتان باطل بشود و نخوابید حتی می توانید نماز صبح را هم با آن وضو بخوانید .

281 اگر بعد از خواندن نماز متوجه بشویم که در هنگام وضو یک بار آب روی دستمان ریخته ایم ، نماز ما چه حکمی دارد ؟

پاسخ یک بار یا دو بار آب ریختن روی دست هنگام گرفتن وضو ، اشکالی ندارد .

302 اگر انگشت چسب داشته باشد آیا وضو صحیح است ؟

پاسخ باید چسب را برطرف کرد اگر مانع رسیدن آب به پوست است . اگر برطرف نشد و مشقت دارد یا وقت نماز می گذرد ، می تواند با همان وضعیت وضو بگیرد و نمازش صحیح است.

314 آیا اگر انسان غسل را به تاخیر بیندازیم اشکال دارد ؟

پاسخ اگر بر انسان غسل واجب شد ، برای اولین کاری که نیاز به طهارت دارد باید غسل را انجام بدهد . مثل خواندن نماز . در صورتی می تواند غسل را به تاخیر بیندازد که عذر داشته باشد و امکان غسل نباشد . اگر انسان نتواند غسل کند باید بجای آن تیمم کند .

320 بعضی از بچه ها به موهایشان روغن می زنند . آیا آنها می توانند در هنگام وضو روی آن  مسح سر بکشند ؟

پاسخ اگر چربی خیلی زیاد باشد و روی مو را گرفته باشد ، هنگام وضو برای مسح ، این چربی ها باید برطرف بشود. اگر پوست سر چرب نباشد می تواند آنرا مسح کند . دست روی چربی زیاد کشیدن مسح حساب نمی شود.

 

346 آیا در هنگام غسل ، برای شستن سمت راست بدن فقط باید سمت راست را شست ؟

پاسخ خیر . احتیاج نیست که شما خط کش بگذارید و درست از وسط بشویید .بنابراین  طرف راست باید کاملا شسته بشود و اگر در این میان آب به سمت چپ هم ریخت و شسته شد ،اشکالی ندارد .

356 اگر برای نماز صبح وقت تنگ باشد آیا می توان بدون غسل ، وضو گرفت ؟

پاسخ اگر غسل واجب است باید غسل را انجام بدهید . اگر وقت تنگ بود باید تیمم بکنید و وضو هم بگیرید . وضوی تنها جایگزین غسل نخواهد شد . جایگزین غسل تیمم بدل از غسل است یعنی اگر کسی نمی تواند غسل را انجام بدهد باید تیمم کند .

 

360-  آیا خوردن هنگام وضو اشکال دارد ؟

پاسخ خیر وضو باطل نیست .

369 آیا با دوش حمام ، غسل ارتماسی صحیح است ؟

پاسخ خیر . در غسل ارتماسی تمام بدن باید در آب قرار بگیرد . اگر یک آبشار خیلی بزرگی باشد که انسان بتواند زیر آب قرار بگیرد این امکان دارد . با دوش امکان ندارد و باید حتما در استخر یا نهر آب باشد که انسان در یک لحظه بتواند تمام بدن را در آب قرار بدهد .

372 اگر پا در گچ باشد چگونه باید غسل کرد ؟

پاسخ باید غسل جبیره کرد. باید پایی که گچ است را در نایلونی قرار بدهید .غسل را شروع بکنید . سر و گردن را بشویید . اگر پای چپ در گچ است سمت راست بدن را بشویید و بعد سمت چپ و آن قسمتی که باز است را می شویید  و در آخر نایلون را باز کنید.  می تواند دست خیس را روی کچ بکشید یا اینکه باندی روی آن بگذارد و دست خیس را روی باند بکشید . اگر پای راست در گچ بود ، سر و گردن را می شویید . بعد نایلون را باز کنید و روی گچ را مثل مسح پا ، با دست خیس بکشید . بعد نایلون را دوباره ببندید و سمت چپ بدن را بشویید .

 373 اگر کسی غسل بر گردنش باشد و آنرا عمدا به تاخیر بیندازد و بعد با تیمم نماز بخواند .آیا نمازش صحیح است ؟

پاسخ چون عمدا غسل را به تاخیر انداخته است گناه کرده است ولی چون وقت تنگ است نمازش با تیمم صحیح است .

374 برای سجده هایی که در آیات قرآن است ، آیا باید حتما وضو داشت و خانم ها باید چادر داشته باشند ؟

پاسخ در سجده ی تلاوت نه طهارت و نه حجاب در آن شرط نیست . یعنی لازم نیست که فرد با وضو باشد یا خانم حجاب داشته باشد . حتی اگر غسلی بر عهده شان است یا خانم درعادت ماهیانه است ( نباید آیه را بخواند ) و آیه را شنید ، باید سجده را بجا بیاورد .

376 غسل زیارت به چه صورت است و نیت آن چگونه است ؟

پاسخ همین که طرف می خواهد زیارت انجام بدهد خودش نیت می شود. کیفیت آن هم مثل سایر غسل هاست .

377 وضو جبیره ای چگونه است؟

پاسخ مثلا کسی دست چپش باند پیچی شده است و سر انگشتان بیرون است . ابتدا صورت را می شوید و بعد دست راست را می شوید و دست چپ را که باند است رویش دست می کشد تا نوک انگشتان بشرطی که باند پاک باشد . بعد مقداری آب هم می ریزد و انگشتان را می شوید . بعد با همین دست مسح پا و سر را می کشد . اگر رطوبت آن کم بود می توانید از صورت رطوبت بگیرید .

398 برای غسل کردن آیا باید تمام بدن خشک باشد ؟

پاسخ خیر . نباید برای غسل کردن حتما بدن خشک باشد . فقط هنگام غسل باید تمام بدن شسته بشود .

411 اگر در مکانی هستیم که نتوانیم وضوبگیریم ، باید چکار کنیم ؟ مثلا صاحب کار اجازه ندهد که بیرون برویم و وضو بگیریم .

پاسخ صاحب کار نمی تواند این کار را بکند . شما باید برنامه ریزی داشته باشید که نمازتان را بخوانید و اگر می توانید جایی کار کنید که نمازتان را سر وقت بخوانید خوب است که کارتان را عوض کنید . اگر یک روز این اتفاق افتاده است که شما نتوانسته اید که بیرون بروید و وضو بگیرید ، می توانید با تیمم نماز بخوانید .

417 آیا برای وضو گرفتن باید رو به قبله باشیم ؟

پاسخ خیر . البته اگر رو به قبله باشیم بهتر است .

446 اگر در ماه رمضان بعد از اذان صبح نیاز به غسل پیدا بکنیم آیا باید بلافاصله غسل بکنیم ؟

پاسخ اگر کسی بعد از اذان صبح نیاز به غسل پیدا کرد روزه اش درست است و واجب نیست که فورا غسل کند .

452 آیا اگر در هنگام غسل آب از طرف راست بدن به سمت چپ بدن پاشیده بشود ، اشکال دارد ؟ اگر در غسل زیاد شک کنیم تکلیف چیست ؟

پاسخ خیر . اشکالی ندارد . نباید به شک زیاد توجه کرد .

453 اگر در وضو وقتی می خواهیم مسح پا را بکشیم دست مان خشک بود باید چکار کنیم ؟

پاسخ می فرمایند که اگر هنگام مسح پا دست خشک باشد می توان از صورت و چانه رطوبت بگیرید و مسح پا را بکشید .

 

457 در وضو هنگامی که دستها را می شوییم آیا می توانیم شیر آب را ببندیم و بعد ادامه ی وضو را انجام بدهیم ؟

پاسخ رطوبت دستی که شما تازه شسته اید بیشتر از دستگیره ی شیر است و در واقع آب دست شما به دستگیره ی شیر سرایت می کند . اگر بعد از شستن دستها شیر آب را ببندید اشکالی ندارد. فقط اگر وضوی شما تمام شد و می خواهید مسح بکشید و دستگیره ی شیر خیلی خیس است و به دست سرایت می کند ، ممکن است که این مسح اشکال پیدا بکند .

458 کسی که غسل جنابت بر گردن او است تا چه زمانی می تواند آنرا به تاخیر بیندازد ؟

پاسخ غسل جنابت مستحب است ولی برای کاری که نیاز به طهارت دارد واجب     می شود . مثلا فردی می خواهد نماز بخواند و باید با طهارت باشد ، از باب مقدمه ی نماز باید غسل کند . فردی غسل جنابت بر گردن او است ولی می خواهد ظهر نماز بخواند پس می تواند تا ظهر غسل نکند ولی مستحب است که زودتر غسل بکند . پس تاخیر غسل تا زمانی است که نیاز به طهارت نباشد .

467 اگر بعد از غسل متوجه شدیم که دو نقطه از کف پای مان رنگی است آیا باید از ابتدا غسل را انجام بدهیم ؟

پاسخ در غسل موالات شرط نیست یعنی نباید حتما پشت سر هم باشد . اگر کسی سر و گردن را شسته و آب قطع شد و بعد از یک ساعت باید بقیه غسل را انجام بدهد . اگر بعد از غسل فرد متوجه شد که مانعی در بدن بوده که آب به آنجا نرسیده است ، باید مانع را برطرف کند و اگر سمت راست باشد به نیت غسل همان جا را می شوید و بعد   ناحیه ی چپ را بدن را می شوید . اگر در طرف چپ باشد نمازش باطل است زیرا غسلش باطل بوده است . مانع را برطرف می کند و همان جا را می شوید و دیگر لازم نیست که دوش بگیرید و غسل را از سر بگیرد .

435 اگر بعد از غسل کردن چیزی زیر ناخن باشد ، آیا غسل صحیح است ؟

پاسخ اگر ناخن ها بیش از متعارف بلند نباشد غسل صحیح است . اگر بعد از غسل فهمید که چرکی زیر ناخن است و ناخن بیش از حد متعارف بلند باشد باید آنرا برطرف کند و آنجا را بشوید و غسل را ادامه بدهد .

469 غسل ما فی الذمه چیست ؟

پاسخ مافی الذمه یعنی آنچه بر عهده است . اگر کسی می داند که تکلیف و وظیفه ای دارد ولی نوع آنرا نمی داند مثلا فردی نمی داند که نماز ادا است یا قضا یا نوع غسل را      نمی داند ، بنابراین یک غسل مافی اذمه می کند یعنی هر چه برگردن من است .

473 آیا برای دست زدن به تربت سید الشهدا حتما باید وضو داشته باشیم؟

پاسخ خیر . نیازی به وضونیست ولی نباید بی احترامی بشود.

477 اگر غسلی بر گردن من باشد و یادم برود و نماز بخوانم و روزه بگیرم ، آیا باید نمازها را قضا کنم ؟

پاسخ اگر غسلی بر گردن شما بوده و انجام نداده اید ، باید نمازها را قضا کنید ولی روزه های تان درست است .

483 اگر یک نفر پایش در گچ باشد چگونه باید غسل کند ؟

پاسخ این فرد باید غسل جبیره ای انجام بدهد . غسل ترتیبی را انجام می دهد یعنی سر و گردن را می شوید ،اگر پای راست در گچ است می تواند آنرا با پلاستیکی بپوشاند یا بالا بگیرد که آب به آن نخورد و بعد با دست تمام روی گچ را مسح کند . اگر پای چپ باشد ، می تواند پای چپ را در پلاستیک بکند که آب به آن نخورد بعد سر و گردن و سمت راست بدن را  بشوید و روی پای راست مسح بکشد . اگر گچ پاک نبود می تواند باندی روی آن بپیچد و بعد تمام پای گچ گرفته را مسح بکند . در جبیره معمولا غسل ارتماسی نداریم .

518 آیا اگر کسی غسل جنابت و حیض بر او واجب باشد می تواند قرآن بخواند ؟

پاسخ محرمات شخص جنوب و خانمی که عذرشرعی دارد مشترک است . یعنی      نمی تواند جایی از بدن را به خط های قرآن برساند ، در مسجد توقف نکند و ... تلاوت قرآن در این ایام کراهت دارد . یعنی ثواب آن کمتر است نه اینکه ثواب ندارد . پس ایشان می توانند قرآن بخوانند ولی سوره هایی که سجده ی واجب دارد ( نجم ، علق ، فصلت و سجده ) را نباید بخوانند و بعضی فرموده اند که آیاتی که سجده دارد خوانده نشود.

522 غسل مافی الذمه را توضیح دهید .

پاسخ - غسل مافی الذنبه غسل خاصی نیست . مثل غسل زیارت یا غسل جمعه نیست. این غسل وقتی است که فرد می داند غسلی بر گردن او هست ولی نمی داند چه غسلی بر او واجب است . در اینجا غسل باید به نیت مافی الدنبه باشد . شخص می داند که نماز برعهده ی او هست ولی نمی داند که نماز قضا است یا ادا ، در اینجا می تواند نیت مافی الذمه بکند . مافی الذمه یعنی آنچه بر عهده ی من است .

544 آیا ذکر گفتن بدون روسری گناه دارد ؟ آیا برای قرآن خواندن باید وضو داشت ؟

پاسخ موقع ذکر و تلاوت قرآن با حجاب بودن شرط نیست . اگر شما هنگام تلاوت قرآن وضو داشته باشید مستحب است . در هر حال با وضو بودن مستحب است . اگر شما با وضو نبودید و قرآن خواندید اشکالی ندارد ولی باید مواظب باشید که اگر وضو ندارید جایی از بدن شما به قرآن نخورد .

545 اگر دو غسل بر عهده ی ما باشد تکلیف چیست ؟

پاسخ شما می توانید برای هر دو غسل یک غسل انجام بدهید یا دو تا غسل جدا جدا انجام بدهید .

565 موقع مسح سر ، وقتی ما دست مان را بالا می بریم ، آب برمی گردد ، آیا این آب ، وضو را باطل می کند  ؟

پاسخ -  خیر . این قدر دقت در وضو گرفتن لازم نیست .

 

609 اگر پشت دست کسی زخم باشد چگونه باید وضو بگیرد ؟

پاسخ فرد باید وضوی جبیره بگیرد . این فرد می تواند جای زخم را باند یا چسب بزند و بعد وضو بگیرد .

627 اگر هنگام وضو شیر آب را بخواهیم باز و بسته بکنیم ، آیا این آب با آب وضو مخلوط نمی شود ؟

پاسخ خیر . بعد از اینکه شما دست چپ را آب گرفتید شیر آب را ببندید . و بعد مسح را هم بکشید .

 

647 در هنگام وضو ، اگر آب  از دست کسی به دست ما ترشح کند یا آب باران به دست ما برسد ، این وضو چه حکمی دارد ؟

پاسخ اگر مقداری آب از دست کسی به دست ما برسد اشکالی ندارد و در هنگام باران وضو گرفتن اشکالی ندارد ولی سر و پا باید خشک باشد و اگر سر خیس باشد برای مسح باید سر را خشک کنند . با خیسی زیاد نمی توان مسح سر کشید .

674 اگر در روز جمعه نتوانستیم غسل جمعه بکنیم ، آیا ما می توانیم در ایام هفته به آن نیت غسل بکنیم ؟

پاسخ غسل روز جمعه خیلی تاکید شده و ثواب دارد . پیامبر به علی فرمود : اگر قرار شد که خرج خودت را بدهی و آب بخری ، غسل جمعه ات را ترک نکن . فرموده اند که اگر کسی در روز جمعه موفق نشد که غسل کند ،  می تواند در روز شنبه قضای آنرا بجا بیاورد .

675 اگر ما وضو به نیت دائم الوضو بودن بگیریم آیا می شود با آن نمازهای واجب یومیه را خواند ؟ 

پاسخ بله. شما به هر قصدی که وضو گرفته اید می توانید کارهای دیگر که نیاز به طهارت دارد را انجام بدهید .

686 آیا سجده های قرآن و زیارت عاشورا نیاز به وضو دارد ؟

پاسخ خیر، نیاز به وضو ندارد . هر چند مستحب است که انسان در این موارد وضو داشته باشد .

699 پوست من چرب است . آیا من باید قبل از وضو باید دستم را با صابون بشویم ؟

پاسخ خیر . معمولا چربی بدن مانع نیست مگر اینکه پوست خیلی چرب است به حدی که چربی روی پوست را گرفته و نمی گذارد آب به پوست برسد ، در این صورت باید پوست را با آب و صابون شست .

750 اگر ما هنگام غسل ، پنبه در گوش مان بگذاریم  آیا غسل درست است ؟

پاسخ بله . غسل درست است . زیرا در هنگام غسل ،شستن داخل گوش واجب نیست .

در غسل باید ظاهر گوش شسته بشود .

767 آیا سرمه کشیدن در چشم مانع صحت وضو است ؟

پاسخ اگر سرمه داخل چشم باشد اشکالی ندارد و اگر سرمه روی مژه را گرفته است و صرفا رنگ است اشکالی ندارد ولی اگر سرمه غلیظ است و روی پوست و بیرون چشم را گرفته است برای وضو باید آنرا برطرف کرد .

 

775 اگر ما چندغسل داشته باشیم با چه نیتی بایدغسل کنیم ؟

پاسخ شما می توانید چند تا غسل هر کدام به نیت خودشان انجام بدهید یا می توانید یک غسل انجام بدهید و به قصد همه ی آنها نیت کنید .

788 در چه مواقعی باید غسل را انجام داد . انواع غسل ها را توضیح بدهید .

پاسخ موجبات غسل متعدد است . غسل گاهی واجب و گاهی مستحب است .غسل های واجب مثل غسل جنابت و مس میت ،اگر کسی جنب شد برای خواندن نماز احتیاج به غسل دارد . اگر هنوز میت را غسل نداده اند و کسی دست به میت بزند باید غسل میت را انجام بدهد . غسل مستحب مثل غسل جمعه و زیارت .

804 چگونه باید تیمم کرد ؟

پاسخ ابتدا باید انگشتر، حلقه و ساعت را باید باز کرد . هر دو دست را بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است مثل خاک یا سنگ می زنیم . اگر سنگ بر دیوار هم باشد اشکالی ندارد . بعد هر دو دست را بر پیشانی و دو طرف پیشانی تا روی ابرو و بالای بینی می کشیم . بعد کف دست چپ را روی دست راست از مچ تا نوک انگشتان و بعد کف دست راست را روی دست چپ می کشیم . ما باید نیت تیمم داشته باشیم و بخاطر خدا باشد و بدانیم که تیمم بجای وضو است ( تیمم بدل از وضو ) یا بجای غسل ( تیمم بدل از غسل ) است . بعضی از مراجع تقلید می فرمایند که اگر تیمم بدل ازغسل       می کنید باید دوبار دست بزنید ، یک بار دست بزنید و بر پیشانی بکشید و یک بار دیگر دست به خاک بزنید و بر دست ها بکشید . بعضی از فقها احتیاطی دارند که یک بار دست بزنید و بر روی پیشانی و دستها بکشید و یک بار دیگر دست به خاک بزنید و بر دستها بکشید . 

827 آیا اکلیلی که به دست و صورت چسبیده باشد مانع وضو است ؟

پاسخ اگر اکلیلی چسبیده باشد و جابجا نشود مانع وضو است ولی اگر اکلیل جابجا بشود مانع وضو نیست . پس اگر اکلیل چسبیده باشد و جابجا بشود مانع وضو نیست .

836 اگر ما در بین نماز شک کنیم که وضوی داریم یا خیر ،وظیفه ی ما چیست؟

پاسخ اگر شما در بین نماز شک کنید که وضوی شما باطل بوده است یا وضو گرفته اید یا خیر یعنی شما با طهارت نیستید و نماز شما باطل است و نمی توانید نماز را ادامه بدهید و باید نماز را رها کنید .

837 اگر محل مسح در وضو مرطوب باشد اشکال دارد ؟

پاسخ خیر ، محل مسح اگر مقداری نم داشته باشد و خیلی خشک نباشد اشکالی ندارد . اگر مسح خیلی خیس باشد که مشخص نباشد که شما مسح کشیده اید ، این صحیح نیست .

882 اگر در جایی از بدن زخم باشد و نتوان وضو گرفت یا تیم کرد ،تکلیف چیست؟

پاسخ شاید بتوان وضو گرفت یا تیمم کرد . اگر شما نمی توانید وضو بگیرید وضوی جبیره بگیرید . یعنی قسمتی که زخم است را باند یا چسب بزند و با دست خیس روی آنها بکشد و قسمت هایی که باز است با آب بشوید . اگر فرد نمی تواند وضوی جبیره بگیرد تیمم کند . اگر هم  فرد نمی تواند تیمم بکند تیمم جبیره ای بکند . اگر دست او زخم است می تواند روی همین جبیره ، تیمم کند . اگر کسی واقعا نمی تواند هیچ کدام از این کارها را انجام بدهد باید همین طوری نماز را بخواند و بعد قضای نماز را بجا بیاورد. این اعمال مراتب دارد و هرکس می تواند به مرتبه از آن عمل کند . بخاطر همین هیچ وقت نباید نماز ترک بشود مگر کسی که آب برای وضو و خاک برای تیمم نداشته باشد که آن هم باید نماز را بخواند و بعد قضای آنرا بجا بیاورد .

896 کسی که دو غسل بر او واجب شده است و شک دارد که یکی از غسل ها بر او واجب شده است یا خیر ،آیا می تواند به نیت هر دو یک غسل انجام بدهد ؟

پاسخ بله می تواند این کار را انجام بدهد .

897 اگر زنی بچه ی مرده ای را بدنیا بیاورد و نمی دانسته که باید غسل مسح میت را انجام می داده ، تکالیف اعمالی که تاکنون انجام داده است چیست ؟

پاسخ از زمانی که بچه به دنیا آمده است تا زمانی که این خانم اولین غسل واجب را انجام داده است ، نمازهای این فاصله صحیح نیست ولی روزها صحیح است . بعد از اولین غسل نمازها صحیح است .

903 چربی که از سطح پوست و مو ترشح می شود آیا مانع وضوگرفتن است ؟

پاسخ چربی بدن مانع وضو گرفتن نیست . بعید است که چربی بدن این قدر زیاد باشد که مانع رسیدن آب به بدن باشد . ولی اگر چربی بدن خیلی زیاد بود و نمی گذارد آب به پوست برسد باید اول چربی را برطرف کرد و بعد وضو گرفت.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 10:50  توسط سیدجمال سیدبیگی  |